Điều lệ & Điều khoản

Chào mừng bạn tới website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website này, điều đó có nghĩa bạn đồng ý tuân theo các điều lệ và điều khoản dưới đây, cùng với các chính sách bảo mật quy định mối quan hệ giữa HBCI và bạn. Nếu bạn không đồng ý bất kì mục nào trong điều lệ và điều khoản, mong bạn không tiếp tục sử dụng website của chúng tôi. 

Cụm từ “HBCI” hay “chúng tôi” dùng để chỉ chủ sở hữu của trang web này, đăng kí tại Toà nhà HB – 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Cụm từ “bạn” dùng để chỉ người dùng hoặc người xem website này. 

Việc sử dụng website tuân theo các điều lệ và điều khoản sau:

  • Nội dung của các trang có trên website phục vụ cho nhu cầu sử dụng chung. Bạn không được tự ý chỉnh sửa mà không thông báo đến chủ sở hữu dưới bất kì hình thức nào.
  • Việc sử dụng bất kì thông tin hay tài nguyên nào trên website này đều thuộc trách nhiệm của bạn. Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo bất kì sản phẩm, dịch vụ hay thông tin nào có trên website đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
  • Website này chứa các tài nguyên được chúng tôi sở hữu hay đăng kí bản quyền. Các tài nguyên này bao gồm (nhưng không giới hạn) thiết kế, bố cục, cách thể hiện, đồ hoạ, báo cáo và bài viết. Chống sao chép dưới bất kì hình thức nào nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu.
  • Bất kì những sản phẩm có bản quyền có trên website mà không thuộc sở hữu của chúng tôi đều được ghi rõ nguồn.
  • Bất kì hình thức sử dụng website bất hợp pháp đều có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.
  • Website này chứa đường dẫn tới các website khác, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các nội dung trên các website này.
  • Việc sử dụng website này và các tranh chấp bất kì có liên quan tuân theo pháp luật Việt Nam.