Array ( [ID] => 247 [id] => 247 [title] => hbgroup_banner1 [filename] => hbgroup_banner1.jpg [url] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/hbgroup_banner1.jpg [alt] => [author] => 1 [description] => [caption] => [name] => hbgroup_banner1 [date] => 2016-01-14 10:40:27 [modified] => 2016-01-14 10:40:27 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://hbci.vn/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1171 [height] => 500 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/hbgroup_banner1-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/hbgroup_banner1-300x128.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 128 [medium_large] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/hbgroup_banner1-768x328.jpg [medium_large-width] => 640 [medium_large-height] => 273 [large] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/hbgroup_banner1-1024x437.jpg [large-width] => 640 [large-height] => 273 ) )
  • Array ( [ID] => 860 [id] => 860 [title] => imgpsh_fullsize [filename] => imgpsh_fullsize.jpg [url] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/imgpsh_fullsize.jpg [alt] => [author] => 2 [description] => [caption] => [name] => imgpsh_fullsize [date] => 2016-03-09 03:51:51 [modified] => 2016-03-09 03:51:51 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [icon] => http://hbci.vn/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2000 [height] => 1349 [sizes] => Array ( [thumbnail] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/imgpsh_fullsize-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/imgpsh_fullsize-300x202.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 202 [medium_large] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/imgpsh_fullsize-768x518.jpg [medium_large-width] => 640 [medium_large-height] => 432 [large] => http://hbci.vn/wp-content/uploads/2016/01/imgpsh_fullsize-1024x691.jpg [large-width] => 640 [large-height] => 432 ) )

Thương hiệu X2 (CrossTo) mở rộng kinh doanh vào Việt Nam với dự án X2 Vibe Hội An.

Giới thiệu những đối tác chiến lược của Tập đoàn HB

ONYX Hospitality Group hợp tác cùng tỉnh Quảng Nam quản lý dự án OZO Hội An.