Sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào sự thành công của mỗi cá nhân.
Vì thế HBCI mang đến cho bạn không chỉ là một công việc nhưng là một sự nghiệp lâu dài - một loạt các cơ hội cho sự phát triển cá nhân và sự chuyên nghiệp của bản thân. Chúng tôi còn nhằm mục đích thu hút và duy trì nguồn nhân lực đa dạng với nhiều tính cách, quan điểm và kinh nghiệm trong tất cả các phần kinh doanh của chúng tôi. Hãy định hướng con đường nghề nghiệp của bạn với HBCI khi làm việc tại một tập đoàn có thương hiệu và sự tăng trưởng ổn định!
Vị trí Hạn chót Công ty  
01 Nhân viên quan hệ khách hàng 29/06/2016 HBCI